Yargıtay 7. Ceza Dairesi – 2021/581 E.

İhbardan bir gün sonra Cumhuriyet Savıcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunduğu bahisle verilen arama izninde, sakınca bulunan halin gerekçesinin belirtilmediği ve aramanın mesai saatleri içerisinde savcılıkça verilemeyeceğinden yapılan arama hukuka aykırıdır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/6376 E.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilmiş bir yazılı arama izni ya da Cumhuriyet Savcısına ulaşılamaması nedeniyle kolluk amirince verilmiş yazılı arama emri bulunmaması karşısında, hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşya yasak delil niteliğindedir.