Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/14259 E.

Nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2015/19446

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2015/19446KARAR NO: 2015/20796TARİH: 06.08.2015 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki…

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2016/21785 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/21785KARAR NO: 2017/1150TARİH: 06.02.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Takip dosyasında davalı alacaklının vekil ile…

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2013/24243 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/24243KARAR NO: 2014/170TARİH: 14.1.2014İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm…

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2012/12107 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/12107KARAR NO: 2012/12072TARİH: 10.12.2012İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI ÖZET : Takip konusu ilamda, meni müdahale davasında, mahkemesince alacaklının davasının kabulüne, alacaklı lehine yargılama gideri ile vekalet ücretine karar verildiği, ilamın henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır. Gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. İlam…