Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/50993 E.

Kısa çalışma ödeneği miktarı %50 oranında artırılarak ödenir ve kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ – 2018/1756 E.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/1756KARAR NO: 2018/19995TARİH: 08/11/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulunmuştur. … Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi davacı avukatının…