Yargıtay 9. Hukuk Dairesi – 2016/26168 E.

Yaş hariç emeklilik koşullarını sağlaması nedeni ile istifa edip kıdem tazminatı talep eden işçinin, istifa etmeden evvel başka bir işyeri ile iş görüşmesi yapmış olması, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/50993 E.

Kısa çalışma ödeneği miktarı %50 oranında artırılarak ödenir ve kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.