T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Evli sanığın duygusal ilişki yaşadığı 14 yaşındaki mağduru rızasıyla 20 gün alıkoyması; küçüğün kanuna, genel adaba aykırı rızası, haksızlık bilinci ile gerçekleşen fiili meşru kılmayacağından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturur.

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Özet: Sanık şaka yapmak amacıyla silah gösterdiğini belirtse de, sanığın objektif olarak korkutmaya elverişli silahı mağdurlara doğrultmaktan ibaret eylemi silahla tehdit suçunu oluşturmaktadır.

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Özet: Kasten öldürmenin nitelikli halinin uygulanabilmesi için öldürme kararı ile tasarlama arasında makul sürenin geçmesi gerekir.

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Evli olan sevgilisinin evine giden kişi konut dokunulmazlığını ihlal suçu işlemiş olur. Sevgilisinin evine girmesine rıza gösteren eşin rızası, meşru bir amaca yönelik olmadığından geçerli bir rıza olarak kabul edilemez.