Yargıtay Ceza Genel Kurulu – 2018/462 E.

Adliyedeki kalem personeline, “işini yapmıyor karaktersiz herif” demek kaba söz kapsamında kaldığından hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2012/5-1275 E.

Kızılay Derneğinde görevli olan sanığın evine ait elektrik faturasıyla market ve benzin istasyonundan kendi adına yaptığı alışverişi derneğin parasıyla ödemesi, derneğe ait telefonu özel işlerinde kullanması eylemin güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/1-42 E.

Sanık yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilip, isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yeniden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Ancak bu hatalı uygulamanın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması mümkündür.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2012/2-1405 E.

Kontak anahtarının basit de olsa herhangi bir araştırma yapılmaksızın ve ilk bakışta görülebilecek şekilde araç içerisinde bırakılması durumunda aracın çalınması fiili basit hırsızlık suçunu oluşturur.