T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

İş Kanunundaki amir hükme göre iş arama izninden yararlanma işçinin isteği koşuluna bağlı tutulmamıştır. Talep bulunmasa da işçiye iş arama izni verilmesi zorunlu olup işveren bu konuda bir taktir hakkına sahip değildir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Malik tarafından vekilin bir taşınmaz satışında dilediği bedelle herhangi bir kimseye satış yapabileceği şeklinde yetkili kılınması, vekile; makul sayılacak ölçüler dışına çıkarak satış yapma hakkını vermez.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Özet: Kayınvalidesine küfür eden ve bu sadakatsiz davranışlarda bulunan kadın, eve sık sık alkollü gelen kocasına göre daha ağır kusurludur.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Evlilik birliği, eşler arasında ortak hayatı çekilmez duruma sokacak derecede temelinden sarsılmış olduğu taktirde, eşlerden her biri kural olarak boşanma davası açılabilir ise de tam kusurlu eş boşanma davası açamaz.