YARGITAY CEZA GENEL KURULU-2018/462

Sanığın, katılana söylediği kabul edilen ‘işini yapmıyor, karaktersiz herif’ şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU- 2017/8-1927

Babalık davasında ihtara rağmen davalı gelmez veya gelir de kan örneklerini vermez ise bu incelemelerin zor kullanılarak yapılmasına karar verilir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU-2017/457

İspat yükü kendisine düşmeyen taraf ( ispat yükününü kendisine düştüğü sanısıyla ) diğer tarafa yemin teklif ederse, diğer taraf yemin etmiş olsa bile bu geçersizdir, başka bir ifadeyle kesin delil teşkil etmez.