T.C. Yargıtay 15. Ceza Dairesi

Sanığın internet üzerinden araç satış ilanı verip kapora almaması ve kapora aldıktan sonra satışı gerçekleştirmemesi nitelikli dolandırıcılık suçudur.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Tahrifat yapılan senedin icraya verilmesinde kötüniyet vardır. O halde borçlu olunmadığının tespitine karar verilirken kötüniyet tazminatına da hükmedilmelidir.

T.C. Yargıtay 8. Ceza Dairesi

Sanığın katılana ait banka kartından izni ve rızası dışında çektiği 800 TL yi kovuşturma aşamasında katılanın hesabına gönderdiğine dair beyanı ve bu savunmasını doğrular ve destekler nitelikte dekont sunması karşısında ; katılanın zararının kovuşturma aşamasında giderildiği gözetilmeli ve etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Tahrifat yapılan senedin icraya verilmesinde kötü niyet vardır. O halde borçlu olunmadığının tespitine karar verilirken kötü niyet tazminatına da hükmedilmelidir.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Çek bir ödeme vasıtasıdır. Alım satım ilişkisinde asıl olan peşin satıştır. Buna göre çek keşidecisinin satım konusu malları aldığı kabul edilmelidir. Dava konusu çeklerin avans olarak verildiğini, malları teslim almadığını çek keşidecisinin ispatlaması gerekir.