Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/32551 E.

Sanığın, ifadesini alan hakime hitaben “adama bak, biz başka suçtan geliyoruz, adam yeni suç çıkartıp duruyor, ben senin gibi ne hakimler gördüm, 17 yıldır cezaevindeyim.” şeklindeki sözleri hakaret değildir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/31093 E.

Davalı vekilinin mazeret dilekçesi sunduğu, bu mazeretini de belgelendirdiği görülmüştür. Mahkemece, davalı vekilinin mazeret dilekçesi sunduğu tutanağa bağlanarak mazeretin kabulüne karar verilmiş ve aynı celse davalı vekilinin yokluğunda tahkikat aşaması sonlandırılarak davanın esası hakkında karar verilmiştir. Davalının mazeret dilekçesi göndererek katılmadığı celse de mazeret kabul edildiği halde davalının yokluğunda karar verilmesi hatalı olup bozma sebebidir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/34132 E.

Haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı ücrete hak kazanabilir. Azil işlemi bir bütün olup bir dosyada azlin haklı,diğerinde haksız olduğu da kabul edilemez.