İçtihat İstatistikleri

Anayasa Mahkemesi İçtihat Sayısı: 12
Yargıtay İçtihat Sayısı: 255
Danıştay İçtihat Sayısı: 7
Sayıştay İçtihat Sayısı: 4
Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Sayısı: 1
Bölge Adliye Mahkemeleri İçtihat Sayısı: 0
Toplam İçtihat Sayısı: 279

Diğer İstatistikler

Şablon Dilekçe Sayısı: 1
Şablon Sözleşme Sayısı: 1
Toplam İçerik Sayısı: 298