Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/8238 E.

Davalı İtirazlarını Karşılar Mahiyette Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Gerekli İncelemeler Yapıldıktan Sonra Olayda 634 S.K. Hükümlerinin mi Yoksa Organize Sanayi Bölge Başkanlığı…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – 2014/18-165 E.

kamulaştırmasız elatma nedeniyle açılacak tazminat davası aynı zamanda temliki tasarruf işlemini de kapsamakta olup, 634 sayılı KMK.'nun 45. maddesi uyarınca kat maliklerinin oybirliğiyle birlikte…

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi – 2015/18375 E.

Ehliyetin kapsamı KMK.'nın 35. maddesi uyarınca yönetim işlemlerine ilişkin temsil görevi ile ilgili olup, binadaki ortak bölümlerdeki ayıplı imalat ve eksik iş bedellerinin tahsiline…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2002/7941 E.

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptalinin Kat Maliklerince İstenebilmesi-oturma Hakkına Dayalı Olarak Bağımsız Bölümü Kullanan Davacının Yönetici Seçimine İlişkin Kat Malikleri Kararının İptalini Dava Edememesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2003/5270

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davasının Sadece Kararı Uygulayan Yöneticilere Değil Kararın Sahibi Ve Sorumlusu Olan Bütün Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gereği

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2004/9125 E.

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptalinde Husumetin İptali İstenen Kararlara Olumlu Oy İle Katılan Kat Maliklerinin Tamamına Ve Bizzat Kendilerine-temsil Eden Vekillerine Yöneltilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2010/8387 E.

Eski Yöneticinin Yapmış Olduğu Harcamaları Rücuen Yeni Yönetimden Tahsili Talebi - Üçüncü Kişilerle Yapılan Sözleşmeler Sebebiyle Yapmış Olduğu Harcamalar Yönünden Bulunduğunun Gözetileceği

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/13-689 E.

Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Ortak Alanlarında Yüklenicinin Ayıplı İfası İddiasına Dayalı Davada Kat Maliklerinin Kmk Çerçevesinde Yetki Vermeleri Halinde Dahi Site Yönetiminin Tüm Kat…