YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ – 2018/795 E.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/795KARAR NO: 2018/18612TARİH: 18/10/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur. … Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi davacı avukatının…