YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ – 2018/13268 E.

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/13268KARAR NO: 2018/23758TARİH: 07/11/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T…