ANAYASA MAHKEMESİ – 2018/71

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ESAS NO: 2018/71KARAR NO: 2018/118TARİH: 27/12/2018RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI: 15/2/2019 – 30687 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi İTİRAZIN KONUSU: 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 286. maddesinin 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değişiklik yapılan (2) numaralı fıkrasının 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 78. maddesiyle…