YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ – 2016/13770 E.

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/13770KARAR NO: 2018/10137TARİH: 04/12/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, feri müdahil Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği…