Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/3391 E.

Kocanın eşine bağımsız konut sağlamadığı, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı ve eşini ailesi ile görüştürmediği; davalı kadının ise eşine hakaret edip, eski nişanlısıyla kıyaslayarak eşini aşağıladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.