Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2002/7941 E.

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptalinin Kat Maliklerince İstenebilmesi-oturma Hakkına Dayalı Olarak Bağımsız Bölümü Kullanan Davacının Yönetici Seçimine İlişkin Kat Malikleri Kararının İptalini Dava Edememesi