Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 2017/1257 E.

Evlenme vaadi ile kandırma ve babalık görevinin yerine getirilmemesi nedenine dayalı davada ananın mali hakları hükümlerinin uygulanması gerektiğinden davaya aile mahkemesinde bakılması gerekir.