Yargıtay 23. Hukuk Dairesi – 2019/2979 E.

Takibe dayanak gösterilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı alacağın varlığının ve miktarının yargılama gerektirdiği, söz konusu sözleşmenin İİK’nın 68. maddede belirtilen belgelerden sayılamaz.