YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2012/12107 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/12107KARAR NO: 2012/12072TARİH: 10.12.2012İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI ÖZET : Takip konusu ilamda, meni müdahale davasında, mahkemesince alacaklının davasının kabulüne, alacaklı lehine yargılama gideri ile vekalet ücretine karar verildiği, ilamın henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır. Gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. İlam…