Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1372 E.

Avukatın haksız yere baroya, savcılığa şikayet edilmesi hak arama özgürlüğünün kötüye kullanılması sebebiyle kişilik haklarına saldırıdır. Manevi tazminatı gerektirir.