Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2016/9-257 E.

Ara karar yazıldığı esnada hakimin tarafların ayağa kalkmasını talep etmesinde avukatı kişilik haklarına ya da avukatlık mesleğine hakaret amacı taşımaması sebebiyle manevi tazminatın unsurları oluşmamıştır.