Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/13-689 E.

Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Ortak Alanlarında Yüklenicinin Ayıplı İfası İddiasına Dayalı Davada Kat Maliklerinin Kmk Çerçevesinde Yetki Vermeleri Halinde Dahi Site Yönetiminin Tüm Kat Maliklerini Temsilen Dava Açma Yetkisi Bulunmadığı