Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/18110 E.

Erkek tarafından gerçekliği kabul edilmeyen ve başkaca delil ile de doğruluğu ispatlanamayan erkeğin sadakatsizliğine ilişkin olarak sunulan bilgisayar çıktıları delil olarak dikkate alınmaz.