DANIŞTAY 2. DAİRE 2016/10078

T.C. DANIŞTAY 2. DAİRE ESAS NO: 2016/10078KARAR NO: 2017/6692TARİH: 02/11/2017 DANIŞTAY İLAMI İstemin Özeti : Davacı Sendika tarafından, 04/10/2013 tarih ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılarak, 08/10/2013 tarih ve 28789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin ve 02/09/1925…