YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ – 2013/181 E.

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/181KARAR NO: 2013/4931TARİH: 21.3.2013İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi ÖZET :  Satım sözleşmesine konu malın bedeli tayin edilmemiş ise ve davacı tarafından iddia ettiği bedel kanıtlanmamış ise semenin tayini 818 sayılı BK’nun 209 ( 6098 s TBK 233) maddesine göre yapılır. Buna göre sözleşmenin satım siparişinin yapıldığı gün…