Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2010/20854 E.

Genel vekaletname ile boşanma davası açılıp yargılama işlemi yapılabilir. Ancak diğer tarafın bu vekaletnameye itiraz etmesi halinde vekaletnameye vekalet verenin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur.