T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Çek bir ödeme vasıtasıdır. Alım satım ilişkisinde asıl olan peşin satıştır. Buna göre çek keşidecisinin satım konusu malları aldığı kabul edilmelidir. Dava konusu çeklerin avans olarak verildiğini, malları teslim almadığını çek keşidecisinin ispatlaması gerekir.