Yargıtay 17. Ceza Dairesi – 2015/27517 E.

İşlevi itibariyle cep telefonu, bilgisayar niteliğindedir ve üzerinde inceleme yapılabilmesi için CMK Md. 134 uyarınca hakim kararı alınması gerekir. Karar alınmadan yapılan arama ve inceleme kanuna aykırıdır.