T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Bonoda ilk cironun lehtara ait olması zorunludur. İlk ciro lehtara ait değilse, ciro zinciri düzensiz demektir. Ancak lehtarın cirosundan sonra senedi devralan hamiller yetkili hamil olurlar.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Yapılan ciroların senet metni dışında kalacak şekilde alonj olarak da kabul edilemeyen senet koçanı üzerinde bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple anılan yazı ve imzaların senet metni dışında yer alması nedeniyle ciro olarak kabulü mümkün değildir.