T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Banka tarafından kredi borcunun kapatıldığının bildirilmesi durumunda, menfaati kalmayan bankanın davaya muvafakatinin aranmasına gerek yoktur.