T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

Karşı delil sunan taraf, karşı delil göstermekle ispat yükünü üzerine almış sayılmaz. Asıl ispat yükü kendinde olmayan taraf, karşı delil göstermekle sadece diğer tarafın iddiasını çürütmeye çalışır ve böylece karşı tarafın iddiasını ispat etmesini güçleştirir.

T.C. Yargıtay 14. Ceza Dairesi

Olayın tek görgü tanığı mağdurun kararda izah edilen çelişkili ve tutarsız beyanları dışında her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmayan olayda, hiç bir maddi delille desteklenmeyen mağdur beyanına tek başına itibar edilemez.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/18110 E.

Erkek tarafından gerçekliği kabul edilmeyen ve başkaca delil ile de doğruluğu ispatlanamayan erkeğin sadakatsizliğine ilişkin olarak sunulan bilgisayar çıktıları delil olarak dikkate alınmaz.