Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/10854 E.

Davalı Şirketin MESAM’dan İzin Almadan Önce de Eseri İzinsiz Çoğalttığı ve Yaydığı Gibi MESAM’dan Alınan İzinden Sonra da İzin Verilen Miktarın Dışında Fazladan Çoğaltma Yaptığı İddialarının Değerlendirilmesi Gerektiği