T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Günlük çalışma süresinin 11 saati aşması “yasak çalışma” kapsamında değerlendirileceğinden bu durum davacıya haklı fesih imkanı tanır