YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2015/19446

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2015/19446KARAR NO: 2015/20796TARİH: 06.08.2015 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki…

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2016/21785 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/21785KARAR NO: 2017/1150TARİH: 06.02.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Takip dosyasında davalı alacaklının vekil ile…