Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8131 E.

Sanığın, eve yerleştirdiği cihaz ile kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin telefon konuşmasını kaydettiği olayda, sanığın açtığı boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinci yoktur.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ 2014/13474 E.

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2014/13474KARAR NO: 2015/3TARİH: 12.1.2015İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi YARGITAY İLAMI Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık ile müşteki eşi arasında devam eden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası bulunduğu, sanık ile müşteki eşi arasında…