T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Kıymetli eşyalar (pırlanta, yüzük, küpe vb.) doğrudan doğruya icra dairesi tarafından el konulmadıkça, haczedilmiş sayılmazlar. Başka bir deyişle, bunlara icra dairesi tarafından el konulması haczin geçerlilik koşuludur.