Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – 2017/2801 E.

HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararının kesinleşmiş bir mahkumiyet niteliğinde olmaması nedeniyle hukuk hakimi yönünden bir bağlayıcılığı yoktur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2019/7746 E.

hapis cezası ertelenen sanık hakkında “adli sicil kaydında yer alan hagb kararı dikkate alınarak” şeklindeki kanuni olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ – 2014/18780

BAŞVURU NO: 2014/18780 BAŞVURU TARİHİ: 28/11/2014KARAR TARİHİ:  7/2/2019 RESMİ GAZETE TARİHİ VE SAYISI : 13/03/2019 – 30713 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM KARAR DENİZ BENOL VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU Başkan : Burhan ÜSTÜN Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR Serruh KALELİ Kadir ÖZKAYA Yusuf Şevki HAKYEMEZ Raportör : Recep KAPLAN Başvurucular : Deniz BENOL Furkan ÇELİK Oğulcan AKDOĞAN…