Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/32551 E.

Sanığın, ifadesini alan hakime hitaben “adama bak, biz başka suçtan geliyoruz, adam yeni suç çıkartıp duruyor, ben senin gibi ne hakimler gördüm, 17 yıldır cezaevindeyim.” şeklindeki sözleri hakaret değildir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/28790 E.

Sanığın mağdura yönelttiği Allah belanızı versin şeklindeki söz beddua niteliğinde rahatsız edici,nezaket dışı olması dolayısıyla hakaret suçunu oluşturmamaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİ – 2014/18780

BAŞVURU NO: 2014/18780 BAŞVURU TARİHİ: 28/11/2014KARAR TARİHİ:  7/2/2019 RESMİ GAZETE TARİHİ VE SAYISI : 13/03/2019 – 30713 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM KARAR DENİZ BENOL VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU Başkan : Burhan ÜSTÜN Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR Serruh KALELİ Kadir ÖZKAYA Yusuf Şevki HAKYEMEZ Raportör : Recep KAPLAN Başvurucular : Deniz BENOL Furkan ÇELİK Oğulcan AKDOĞAN…

YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ 2015/39470 E.

T.C. YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/39470KARAR NO: 2017/9714TARİH: 27.09.2017 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi Özet: Müşteki hakimi kastederek yüksek sesle “çayları bitti ise bir çay daha söyleyeyim” ve “sen gir içeri duruşmanı yap, sen benimle bir önceki celse böyle konuşmuştun” şeklindeki sözler, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. KARARYerel Mahkemece verilen hüküm…

YARGITAY CEZA GENEL KURULU – 2017/978 E.

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO: 2017/978KARAR NO: 2018/422TARİH: 11.10.2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi Özet: Cumhuriyet Savcısına “Kim oluyorsun” şeklindeki ifade; nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemekteve sövme fiilini de oluşturmamaktadır. Sanık …’ın kamu görevlisine karşı görevinden dolayı…

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ – 2012/27782 E.

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2012/27782KARAR NO: 2014/656TARİH: 15/01/2014 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İzmir 9. Sulh Ceza Mahkemesi Özet: Mahkeme heyetine “sen bu işi bırak domat sat” şeklindeki söylediği sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlıklarını rencide edici boyutta olmayıp, hakaret suçunun unsurlarının oluşmamaktadır. Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine…