T.C. Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Sanığın, katılana gönderdiği “Hahaha salak” şeklindeki mesaj; muhatabın onur,şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan hakaret suçunu oluşturur.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/3832 E.

Avukatın adliye girişinde kendisini içeri almayan görevli polis memuruna hitaben: “Sen kimsin de beni içeri sokmuyorsun lan ? Ben istediğim yerden girerim sen ne haltsın da beni zorluyorsun ?” şeklindeki sözleri hakaret oluşturmaz.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/8409 E.

Katılanlara yönelik “Lan keltoş, lan kel” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun oluşmaz.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU-2018/462

Sanığın, katılana söylediği kabul edilen ‘işini yapmıyor, karaktersiz herif’ şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/32551 E.

Sanığın, ifadesini alan hakime hitaben “adama bak, biz başka suçtan geliyoruz, adam yeni suç çıkartıp duruyor, ben senin gibi ne hakimler gördüm, 17 yıldır cezaevindeyim.” şeklindeki sözleri hakaret değildir.