Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/7-1014 E.

Hatalı olduğu ileri sürülen yargısal işlemde, özel amaç ile kasıtlı davranıldığı yönünde bir delil dava dosyasında bulunmamaktadır. Somut olayda HMK’nun 46.maddesinde sayılan hukuki sorumluluk nedenlerinden hiçbirisi bu davada mevcut değildir. Hal böyle olunca davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2016/9-257 E.

Ara karar yazıldığı esnada hakimin tarafların ayağa kalkmasını talep etmesinde avukatı kişilik haklarına ya da avukatlık mesleğine hakaret amacı taşımaması sebebiyle manevi tazminatın unsurları oluşmamıştır.