Yargıtay 3. Hukuk Dairesi – 2020/8247 E.

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun uyarınca HMK Md. 117 de yapılan değişiklik sonucu Yargıtayın bozma kararından veya BAM’nın kaldırma kararından sonra ıslah yapılması mümkündür.