YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2015/19446

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2015/19446KARAR NO: 2015/20796TARİH: 06.08.2015 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki…

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2005/12-534 E.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/12-534KARAR NO: 2005/554TARİH: 5.10.2005 İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen kararın incelenmesi şikayet edenler vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 05.11.2004 gün ve 18264-23261 sayılı ilamı ile ;…

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 1990/12-446 E.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 1990/12-446KARAR NO: 1990/564TARİH: 7.11.1990İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İcra Tetkik Merciince davanın reddine dair verilen kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 9.4.1990 gün ve 1989/11290-4128 sayılı ilamı: İcra takibi menfi tesbit…

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2012/12107 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/12107KARAR NO: 2012/12072TARİH: 10.12.2012İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI ÖZET : Takip konusu ilamda, meni müdahale davasında, mahkemesince alacaklının davasının kabulüne, alacaklı lehine yargılama gideri ile vekalet ücretine karar verildiği, ilamın henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır. Gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. İlam…

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2016/4798 E.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/4798KARAR NO: 2016/22785TARİH: 1.12.2016İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki…