YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ – 2018/7071 E.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2018/7071KARAR NO: 2018/13242TARİH: 11/12/2018İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi ÖZET: Boşanma hükmü kesinleşmiş ise, eklentilerin (yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat vs.) infaz edilmesi için, eklentiler yönünden kararın kesinleşmesi gerekmez. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu…