YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2016/21785 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/21785KARAR NO: 2017/1150TARİH: 06.02.2017İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Takip dosyasında davalı alacaklının vekil ile…