T.C. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

İzlendiğine dair bilgilendirilmeyen işçinin gizlice izlenmesi neticesinde elde edilen verileri iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal ettiğini açıkça ortaya koysa dahi hukuka aykırı delil olarak kabul edilir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/6376 E.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilmiş bir yazılı arama izni ya da Cumhuriyet Savcısına ulaşılamaması nedeniyle kolluk amirince verilmiş yazılı arama emri bulunmaması karşısında, hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşya yasak delil niteliğindedir.