YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2013/24243 E.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/24243KARAR NO: 2014/170TARİH: 14.1.2014İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm…

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 1990/12-446 E.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 1990/12-446KARAR NO: 1990/564TARİH: 7.11.1990İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İcra Tetkik Merciince davanın reddine dair verilen kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 9.4.1990 gün ve 1989/11290-4128 sayılı ilamı: İcra takibi menfi tesbit…