Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2003/5270

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davasının Sadece Kararı Uygulayan Yöneticilere Değil Kararın Sahibi Ve Sorumlusu Olan Bütün Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gereği

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2004/9125 E.

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptalinde Husumetin İptali İstenen Kararlara Olumlu Oy İle Katılan Kat Maliklerinin Tamamına Ve Bizzat Kendilerine-temsil Eden Vekillerine Yöneltilmesi gerekmektedir.