Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2019/1534 e.

İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı, o taşınmazın mülkiyetini kazanmış olur ve ihale tarihinden itibaren taşınmazı işgal eden kişiden ihtar göndermeye gerek kalmaksızın ecrimisil isteyebilir.