Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – 2013/1021 E.

Taraflar arasında yapılmış yetki sözleşmesinde mahkemeden söz edilmiş ise, yapılan yetki sözleşmesi sadece mahkemeden karar alınmasını değil, karardan önce veya sonra başvurulacak cebrî icrayı da kapsar