T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi

Esas No:2016/376Karar No:2016/20120Tarih:22/06/2016 Özet: Otomobildeki cam filmi görüşü engellemiyorsa idari yaptırım uygulanamaz. “İçtihat Metni” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1 -b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında 189,00 Türk lirası İdarî para cezası uygulanmasına dair …Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince düzenlenen 11/04/2015 tarihli ve HF 4553… sayılı trafik İdarî para cezası karar…