T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşçi tarafından işverene gönderilen açık ve kesin beyanlar içeren ihtarname işçiyi bağlar. İşçi, dava aşamasında bu beyanların aksini iddia edemez.