YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2013/2240 E.

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2013/2240KARAR NO: 2014/929TARİH: 19.11.2014İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “ borca itiraz nedeniyle takibin iptali ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hukuk Mahkemesince itirazın reddine dair verilen kararın temyizen incelenmesi davacı-borçlular vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 27.02.2013 tarih, 2013/287 E.…