YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ 2011/34 E.

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2011/34KARAR NO: 2011/672TARİH: 15.9.2011 YARGITAY İLAMI Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : İcra İflas Kanunu’nun 285 inci maddesi uyarınca konkordato talebinde bulunan ve bu istemi kabul edilerek mühlet verilen borçlunun aynı Kanunun 290. maddesine göre komiser nezaretinde işlerine devam etme hakkına haiz olup yalnızca mühlet ilanından itibaren rehin…